پترونیوز: پایگاه خبری نفت و پتروشیمی

بنزین بی کیفیت و کیفیت رفتار دولت

بنزین کالایی استراتژیک برای کشور است. در سالهای گذشته دیدیم که همین ویژگی اصحاب تحریم را بر آن داشت تا با حربه بنزین، به اصطلاح نفس اقتصاد ایران را بگیرند.

۱۳۹۴-۰۸-۱۰ کد خبر: 6

اوراق سلف، روشی نوین برای تامین مالی

انتشار، عرضه و فروش اوراق سلف موازی استاندارد می تواند به عنوانی ابزاری نوین مسیر توسعه صنعت نفت را شتاب بخشد.

۱۳۹۴-۰۸-۱۴ کد خبر: 14

خوزستان، محور افزایش قدرت نفتی ایران

استان خوزستان مهد و خاستگاه صنعت نفت ایران امروز و فردا میزبان بیژن زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید است.

۱۳۹۴-۰۸-۱۰ کد خبر: 5