پترونیوز: پایگاه خبری نفت و پتروشیمی

کد خبر 621
۰۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
اندازه متن
مناقصه:

بازسازی و تجهیزسالن همایش شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پتروشیمی تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذتر نماید.
بازسازی و تجهیزسالن همایش شرکت پتروشیمی شهید تندگویان


پایان پیام
ارسال نظر